PRO!

98 %

CONTRA!

2 %

Einde van de stemming:

Betrekking Europa 2020

Een centrale doelstelling van de “Europa 2020 – Strategie” Vermindering van het aantal van de onder de nationale armoedegrens levende Europeanen met 25 procent waardoor 20 miljoen mensen worden bevrijd uit de armoede.

Informatie

Volgens de instantie voor EU-statistiek Eurostat is in de hele EU 17% van de bevolking getroffen, dat zijn 85 miljoen Europeanen. Men spreekt van de  armoedegrens in de EU als het inkomen minder is dan 60 procent van het gemiddelde van alle personen in een land. (Mediaan van het geschatte nodige netto equivalent beschikbaar inkomen).

 

Wij hebben menswaardige en bestaanszekere voorwaarden nodig voor alle mensen Geen inkomen van welke aard ook mag onder de armoedegrens liggen. Er dienen "Stopstrepen naar beneden" te worden gecreëerd in Europa

Ieder is de smid van zijn eigen fortuin. De EU kan enkel de integratie op de arbeidsmarkt ondersteunen, helemaal volgens het devies vorderen en eisen.